Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

Notikumu hronika


08.10.2021.

DH VPP dalībnieki, Normunds Grūzītis (LU MII) un Marina Platonova (RTU), piedalījās Valsts valodas dienai veltītajā konferencē Valsts valoda – tas ir darbības vārds. Valsts valoda 21.gadsimta Latvijai . Tā bija diskusija par latviešu valodu digitālajā vidē Eiropas valodu kontekstā. Konferences programmu var apskatīt šeit, kur var redzēt arī katrā konferences daļā apspriestos jautājumus. 

30.07.2021–08.08.2021.

No jūlija beigām līdz augusta sākumam LU Lībiešu institūts rīkoja Lībiešu vasaras universitāti (LSU 2021) sadarbībā ar Tartu Universitāti. Tajā tika novadīti vairāki darbsemināri, kuru galvenā tematika bija digitālie humanitāri resursi, datubāzes, kā arī digitālo rīku izstrāde. 

25.08.–29.08.2021.

Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija piecas dienas veica lauka darbus Aglonā kopā ar ārvalstu sadarbības partneriem. Uzdevums bija saņemt ierakstus latgaliešu valodā – gan no jauniešiem, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem. Tika veikti audio ieraksti diktofonos un audio satura temati bija daudzpusīgi: tradīcijas, Aglonas dievkalpojums, personvārdu / mājlopu vārdu došanas noteikumi, izglītības un valodas politika utt. Video ieskats lauka darbos YouTube.

02.06.2021.

CLARIN Latvija konference "Latviešu valodas digitālie resursi un rīki izglītībai" organizēja LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab). Vairāk par to var lasīt šeit
CLARIN konferences programma.

25.05.2021.

Platformā Zoom norisinājās LU LFMI organizēta konference "Jauno pētnieku diena". Tajā piedalījās doktorantūras studenti ar dažādām priekšlasījumu tēmām.
Programma apskatāma šeit.

24.05.2021.

Liepājas Universitātes folkloras materiālu atšifrēšanas talkaLiepājas Universitātes folkloras materiālu arhīvā glabājas 310 studentu iesniegti folkloras prakšu vākumi, kas vākti no 1989. gada līdz 2020. gadam.
Ar VPP projekta “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” (Nr.VPP-IZM-DH-2020/1-0001) atbalstu šie folkloras materiāli tiek digitalizēti un publicēti tiešsaistē Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv.
Liepājas Universitātes studentu materiāli sakārtoti 27 kolekcijās, kur reģistrētas 24753 folkloras vienības, kas jau ievietotas digitālajā arhīvā garamantas.lv.
Vairāk šeit.

14.05.2021.

Publicēts konferences "Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs" (DHN2020) pēckonferences rakstu krājums. Krājuma redaktori: Sanita Reinsone; Inguna Skadiņa; Jānis Daugavietis; Anda Baklāne.

11.–12.05.2021.

Pirmo reizi Latvijā norisinājās 36. Starptautiskā somugristikas studentu konference IFUSCO, to organizēja un ar priekšlasījumiem tajā uzstājās LU Lībiešu institūts. Milda Ona Dailidėnaitė: Indirect imperatives in Livonian and Latvian folk songs;  Annija Lazdiņa: The collection of Livonian place names by Pētõr Damberg (1909–1987); Elvīra Kalniņa: Livonian phraseology in the New Testament's ("Ūž Testament") 1942 edition.

23.04.2021.

Publicēta "Digitālās pētniecības seriāla" otrā sērija. Anda Baklāne, Kristina Papule, Iveta Daugule-Balode u.c. LNB pāstāvji iepazīstina skatītājus ar to kā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinās periodikas digitalizācija.  

24.03.2021.

Demonstrācijus seminārs "Digitālo resursu novadu savdabības atklāšanai, izglītībai un kultūrai". Digitālās nedēļas 2021 laikā (24. martā 15.00–17.00) norisinājās demonstrāciju seminārs, kuru virtuāli apmeklēja vairāk nekā 110 dalībnieki. Publiskajā seminārā pētnieki demonstrēja humanitāro zinātņu digitālo resursu pielietojumu dažādiem mērķiem. 

12.03.2021.
Izveidots digitalhumanities.lv YouTube kanāls, kurā tiks ievietoti video, kas saistīti ar digitālajām humanitārajām zinātnēm Latvijā un ārzemēs.

Kanāls tiek atklāts ar "Digitālās pētniecības seriālu". Pirmā seriāla sērija ir "Teksta datoranalīze un vizualizācija", kurā Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniece Anda un programmētājs Valdis stāsta par teksta datoranalīzi.

10.03.2021.
Liepājas Universitātes starptautiskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" no plkst. 14.00 līdz 16.30 tiešsaistē notika panelis "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: pieredze un sadarbība", kur ar saviem pētījumiem iepazīstināja VPP projekta dalībnieki.
No plkst. 17.00 līdz 19.00 norisinājās demonstrāciju seminārs un diskusija par humanitāro zinātņu digitālo resursu plašāka pielietojuma iespējām.
Demonstrāciju daļā humanitāro zinātņu digitālo resursu veidotāji demonstrēja resursu pielietojuma piemērus un iespējas.
Diskusijā tika aicināti dažādu jomu profesionāļi, politikas veidotāji un citi eksperti uz viedokļu apmaiņu un ideju ģenerēšanu par sadarbības virzieniem un digitālo resursu plašāka pielietojuma iespējām.23.02.2021
LU LFMI
pētniece Sanita Reinsone sniedza publisku lekciju P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Lekcijas nosaukums - "Sabiedrības iesaiste digitālu kolekciju veidošanā: Latviešu folkloras krātuves piemērs".

19.02.2021
VARAM organizētajā reģionālo partneru tikšanās pasākumā LU LFMI pētniece Sanita Reinsone informēja par DH VPP semināru "Digitālie resursi novadu savdabības atklāšanai, izglītībai un kultūrai", kas notiks 24. martā

17.–19.02.2021
LU LFMI pētniece Sanita Reinsone piedalījās Grācas universitātes un Austrijas CLARIN organizētā seminārā "Sentiment Analysis in Literary Studies".

05.02.2021–21.05.2021 
RTU
sadarbībā ar Linnejas Universitāti (Linnaeus University) notiek vieslekciju kurss "Introduction to Digital Humanities".

25.01.2021.
LU LFMI organizē semināru digitālā arhīva garamantas.lv redaktoriem, kurā piedalās arī pārstāvji no LiepU un RTA.

14.01.2021. 
LU Latviešu valodas institūta pētnieces Liene Markus-Narvila un Sanda Rapa piedalās seminārā “Linguistic and cultural diversity: exploreAT!”, kurā konsultē Grācas Tehnoloģiju Universitātes (Graz University of Technology) studentu Georgu Veinbergeru (Georg Weinberger) maģistra darba “Development of a User Interface for an Existing Spatial Linked Data Approach for Dialect Data” izstrādē un vienlaikus apzina galvenos izlokšņu tekstu digitalizēšanas un elektroniskas apvidvārdu vārdnīcas izstrādes pamatprincipus. 

13.01.2021.
Sadarbībā ar CLARIN Latvija notika praktiskais seminārs par resursu reģistrēšanu CLARIN repozitorijā. 

30.11.2020.
LU Lībiešu institūta pētnieka Valta Ernštreita priekšlasījums "Baltijas jūras somi Latvijā" 3. virtuālais Zemgales Krieviņu saiets (Lietuva–Latvija).

16.11.2020.
Virtuālas vizītes DH institūcijās – LU LFMI, RTU, LU MII, LNB, LU LI, RTA.
(Nodevuma Nr. D3.2.5.)

12.11.2020.
LU Lībiešu institūta pētnieka Valta Ernštreita referāts "Digital resources developed by the University of Latvia Livonian Institute" rudens seminārā "Soome-ugri keelekogud, korpused ja andmebaasid meie asutuses". (Nodevuma Nr. D4.1-1-SU seminar.)
Igauņu valodas institūta seminārs "Somugru valodu kolekcijas, korpusi un mūsu datubāžu izmantošana"
Semināra programma

10.11.2020.
LU LFMI vadošās pētnieces Sanitas Reinsones priekšlasījums "Kā "Iesaistīties.lv"?".
(Nodevuma Nr. WP5-1.)

28.10.2020.
LNB organizēts seminārs "Workshop on text mining in digital libraries", sadarbojoties ar NordPlus projektu. Piedalās Igaunijas un Lietuvas nacionālās bibliotēkas, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta, kā arī Ūmeo universitātes pārstāvji.

23.10.2020.
LU Lībiešu institūta pētnieki Valts Ernštreits un Gunta Kļava piedalās starptautiskajā konferencē "Digitālās humanitārās zinātnes ziemeļvalstīs" (DHN2020) ar referātu "Taking the Livonians into the Digital Space".
(Nodevuma Nr. D4.1-2-DHN2020 presentation.) 

20.–23.10.2020.
LNB, LU LFMI un LU MII organizēta starptautiska konference "Digitālās humanitārās zinātnes ziemeļvalstīs" (DHN2020).
(Nodevuma Nr. D4.2-1-DHN2020 conference.)

  
20.10.2020.
LU Lībiešu institūta seminārs "Digital Approaches to Endangered Language Communities: A Nordic Perspective" DHN2020 konferences ietvarā.
(Nodevuma Nr. D4.2-2-DHN2020 workshop.)

13.10.2020.
LU LFMI vadošās pētnieces Sanitas Reinsones lekcija "Crowdsourcing in Practice: Digital Archives of Latvian Folklore" Zviedrijas Valodas un folkloras institūta organizētā seminārā par sabiedrības digitālu iesaisti manuskriptu atšifrēšanā.
(Nodevuma Nr. D3.2.2.)

09.10.–11.12.2020.
RTU notiek vieslekciju kurss "Introduction to Digital Humanities", ko vada Kristofers M. Ohge un Martins Stīrs (Londonas Universitāte, Augstāko studiju skola). 

23.09.2020.
LU LFMI literatura.lv seminārs. 
(Nodevuma Nr. D3.2.1.)

23.09.2020.
LU Lībiešu institūta pētnieki Valts Ernštreits un Gunta Kļava gadskārtējā Apdraudēto valodu fonda konferencē FEL24 piedalās ar referātu par pieredzi lībiešu valodas apguvē.

Informācija par projektu

Projekts "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros.

Kontaktinformācija: dh@lulfmi.lv
Projekta vadītāja: Sanita Bērziņa-Reinsone 

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai (1) sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu; (2) novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu; (3) nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem; (4) izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām; (5) sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un (6) izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām. Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas vadošās pētniecības, augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija‌ - maic-madona.lv