LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija

LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijā (AiLab) tiek veikti pētījumi dažādās dabiskās valodas apstrādes  (NLP) un mašīnmācīšanās  (ML) jomās:

  • Latviešu valodas runas atpazīšana (runa→teksts) un runas atpazīšana (teksts→runa).
  • Teksta sintaktiskā un semantiskā analīze daudzvalodu runas atpazīšana un runas atpazīšana.
  • Daudzvalodu runas atpazīšana no abstraktām nozīmes reprezentācijām un no datiem.
  • Statistiskā, neironu tīklu, kā arī likumbāzētā runas atpazīšana.
  • Runas atpazīšana (CNL) zināšanu attēlošanai un daudzvalodu saskarnei ar semantiskām datubāzēm.
  • Anotētu valodas resursu izveide NLP un ML vajadzībām: mašīnlasāmas vārdnīcasmašīnlasāmas vārdnīcas un mašīnlasāmas vārdnīcas (t.sk. sintaktiski  un  sintaktiski  marķēti tekstu korpusi).   
  • Dziļās mašīnmācīšanāsstimulētās mašīnmācīšanās u.c. ML metožu lietojumi robotikā un datorredzē.

AiLab sadarbojas gan ar zinātniskām organizācijām, gan ar uzņēmējiem. Kopā ar nacionālo informācijas aģentūru LETA ir īstenoti vairāki tirgus orientēti pētījumi, kas saistīti ar plaša mēroga informācijas izguvi un runas atpazīšanu, risinot mediju monitoringa biznesā pieaugošās lielo datu problēmas. Veiksmīgā sadarbība, piesaistot AiLab pētniekus, ļāvusi LETA pievienoties ES Horizon 2020 projektam SUMMA (Scalable Understanding of Multilingual MediA), kas tiek īstenots kopā ar Edinburgas Universitāti, UCL, Šefīldas Universitāti, ziņu aģentūrām BBC, Deutsche Welle u.c.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām AiLab izstrādājuši teksta automātiskas apstrādes sistēmu, kas veic morfoloģisko analīzi un atpazīst nosauktās entītijas vairākus miljardus vārdlietojumu lielā digitalizētu tekstu korpusā. Savukārt sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti izstrādāti rīki ziņu portālu komentāru monitorēšanai un parlamentāro debašu stenogrammu analīzei.

AiLab ir plaša pieredze arī daudzvalodu zināšanu attēlošanas un tekstrades jomās, sadarbojoties ar pētniekiem no Gēteborgas universitātes, Īrijas Nacionālās universitātes Golvejā, IBM Research u.c. zinātniskām institūcijām.

Mājas lapa: http://www.ailab.lv/

Adrese: Raiņa bulvāris 29, Rīga