LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts" (LU LFMI) veic pētniecisku un studiju darbu, gatavo un izdod publikācijas, veido publiski pieejamus informācijas un materiālu krājumus, lai starptautiski atzītā līmenī attīstītu humanitārās zinātnes Latvijā.

LU LFMI aktīvi iesaistās Latvijas akadēmiskās kultūras veidošanā, veido zinātnisku dialogu ar radniecīgām institūcijām un zinātņu nozarēm, kā arī sadarbojas ar sabiedrību, sniedzot tai nepieciešamās zināšanas par literatūras, folkloras un mākslas procesiem Latvijā. LU LFMI popularizē Latvijas kultūru, veicina tās atpazīstamību starptautiskā un valsts mērogā. LU LFMI pārziņā ir viens no nacionālās kultūras simboliem un lielākajiem folkloras materiālu krājumiem pasaulē — Latviešu folkloras krātuves kolekcija.

2016. gadā LU LFMI nodibināta digitālo humanitāro zinātņu grupa, kas nodarbojas ar digitālo resursu, rīku un digitālo humanitāro zinātņu pētniecības attīstīstīšanu institūtā un ārpus tā. Šobrīd LU LFMI šajā jomā uzmanība visvairāk pievērsta:

(1) kultūras resursu digitālo platformu attīstīšanai un kultūras datu publicēšanai (garamantas.lv, literatura.lv),

(2) sabiedrības virtuālās iesaistes (crowdsourcing) rīku izstrādei un līdzdalības organizēšanai (talka.garamantas.lv, lv100.garamantas.lv, lasi.literatura.lv),

(3) digitālo humanitāro zinātņu attīstības, digitālā radošuma, pētniecības un inovāciju sekmēšanai Latvijā,

(4) sadarbībai DH jomā valsts un starptautiskā mērogā.


Mājas lapa: http://lulfmi.lv

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: +371 67229017

Adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga