Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā (DHELI)

Norises

04.03.2024.
Projekts "Bolsu tolka" saņem Latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks"
2. martā Latgales vēstniecībā "Gors" notika Latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks 2023" pasniegšanas ceremonija, kurā tika godināti 10 spilgtākie un nozīmīgākie aizvadītā gada notikumi un personības latgaliskajā kultūrā, tostarp projekts "Bolsu tolka", kura idejas autori ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, bet izstrādē un popularizēšanā piedalās arī LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija un latgaliešu kultūras kustība “Volūda”. 

01.02.2024.
Iznākusi raidieraksta “Digitālās Humanitārās zinātnes” 4. epizode

Iznākusi raidieraksta “Digitālās Humanitārās zinātnes” 4. epizode “Sabiedriskā zinātne un DH”, kurā Haralds Matulis sarunājas ar LU LFMI vadošo pētnieci un digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītāju Sanitu Reinsoni.
Ceturtā “Digitālās humanitārās zinātnes” raidieraksta epizode veltīta sabiedriskajai zinātnei – gan tās vispārīgam definējumam, gan raksturojumam Latvijas kontekstā. Raidieraksta vadītājs Haralds Matulis iztaujā digitālo humanitāro zinātņu pētnieci Sanitu Reinsoni par šobrīd aktuālo sabiedriskās zinātnes akciju “Balsu talka”, kopīgi atsedzot līdzstrādnieku un pētnieku profilus, kā arī ievākto vai interpretēto datu kvalitātes nozīmi sabiedriskajā zinātnē. Tāpat raidieraksta gaitā abi sarunu biedri pieskaras jautājumam par digitālo humanitāro zinātņu un atvērtās zinātnes saistību ar sabiedrisko zinātni un aktualizē arī vairākas citas pētnieku iniciētas sabiedriskās zinātnes akcijas, kurās iesaistīties un atrast sev piemērotāko nodarbi aicināts ikviens.

31.01.2024.
Iespēja pieteikties studiju kursam "Introduction to Digital Humanities"

RTU starptautiskā maģistra studiju programma "Digital Humanities" piedāvā iespēju piedalīties kursā "Introduction to Digital Humanities", ko 2024. gada pavasara semestrī docēs pasniedzēji Ahmad Kamal un Patrick Gavin no Lineja Universitātes (Linnéuniversitetet) Zviedrijā. Šis kurss notiek jau vairākus gadus, un atsauksmes no studentiem ir lieliskas!

Šajā semestrī piedāvājam 10 vietas klausītājiem no citām universitātēm vai ikvienam interesentam. Ir iespējams saņemt arī kredītpunktus – studiju kurss ir 4 KP jeb 6 ECTS apjomā.
Pieteikšanās līdz 2024. gada 14. februāra plkst. 12:00
Lekcijas sāksies 2024. gada 16. februārī, notiks angļu valodā, kopumā 16 nedēļu garumā katru piektdienu no plkst. 16.30 līdz 19.50
Darbs kursā būs intensīvs, bet iegūtās zināšanas – neatsveramas!
Interesentiem pieteikties, aizpildot šo veidlapu: https://ej.uz/Intro-DH-2024

25.01.2024.
LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone ar plenārreferātu piedalās Daugavpils Universitātes humanitāro zinātņu konferencē

2024. gada 25.–26. janvārī Daugavpils Universitāte pulcēja Latvijas un ārvalstu humanitāro zinātņu pētniekus uz starptautisku konferenci, kurā ar plenārreferātu "Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā: jaunākās norises, tendences, perspektīvas" piedalījās arī LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone. Vairāk par notikumu: https://lasijumi.du.lv/lv

12.01.2024.
LU Latviešu valodas institūta pētnieces Anta Trumpa un Renāte Siliņa-Piņķe piedalās seminārā „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”

2024. gada 12. janvārī notika četrpadsmitais starptautiskais seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”, kas tika veltīts agrāko gadsimtu rakstu pētniecībai no dažādiem aspektiem. Tajā piedalījās arī LU LaVI pētnieces Anta Trumpa un Renāte Siliņa-Piņķe ar vēstījumu "Jaunas meklēšanas iespējas korpusā SENIE: prezentācija".

Šogad, tāpat kā pērn, semināru LU Humanitāro zinātņu fakultāte (LU HZF) rīkoja sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu, kā arī Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB). Starpdisciplinārajā seminārā piedalījās valodnieki un literatūrzinātnieki, kas pārstāv Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas augstskolas un pētniecības iestādes. Priekšlasījumos pētnieki pievērsās gan jaunatrastiem un mazāk zināmiem agrīniem latviešu manuskriptiem, G. Manceļa un vairāku citu personību devumam latviešu valodas un literatūras attīstībā, gan atsevišķiem latviešu valodas leksikas vēstures jautājumiem. Vairāki referāti bija veltīti arī 16.–18. gadsimta latīņu un grieķu tekstiem, kā arī viduslejasvācu valodas tekstu recepcijai. Pētnieki prezentēja arī latviešu un lietuviešu seno tekstu korpusu un to izmantošanas novitātes.
Vairāk par notikumu: 

https://www.hzf.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/82301/ 

19.12.2023.
Baltijas Digitālo humanitāro zinātņu forums aicina pieteikt dalību

Digitālo humanitāro zinātņu pētnieki un praktiķi tiek aicināti pieteikties dalībai Baltijas Digitālo humanitāro zinātņu forumā, kas notiks 2024. gada 25.–26. aprīlī Rīgā.

Digitālās humanitārās zinātnes (DH) ir kļuvušas par neatņemamu daļu Baltijas humanitārajās un ar tām saistītajās zinātņu jomās. Pēdējo desmitgažu laikā, pateicoties aktīvām un entuziastiskām DH kopienām, jaunām pētniecības grupām un centriem, kā arī DH studiju kursu un programmu pieaugošai klātbūtnei augstākas izglītības programmās – digitālās humanitārās zinātnes ir piedzīvojušas spēju uzplaukumu. Tādēļ šis ir īstais brīdis, lai trīs Baltijas valstu DH kopienas sanāktu kopā, aplūkotu, kā un kādos virzienos DH attīstās, pārdomātu, kas ir aktuāls šodien, un prognozētu, kas mūs sagaida tuvākajā nākotnē. Baltijas DH forums ilgs divas dienas – pirmajā dienā notiks Baltijas DH kopienu un Eiropas infrastruktūru pārstāvju organizētas priekšlasījumu un diskusiju sesijas. Savukārt otrajā dienā galvenā uzmanība tiks pievērsta sadarbības tīklu veidošanai, DH projektu, digitālo rīku un izglītības iniciatīvu prezentēšanai, ko papildinās semināri par sadarbības projektiem un finansējuma piesaistes stratēģijām.
Pieteikties dalībai Baltijas DH foruma "Demonstrāciju un sadarbības tīklu veidošanas” sesijai otrajā dienā var šeit, iesniedzot 200–250 vārdu garu anotāciju vienā no 3 kategorijām – DH resursi un rīki, pētniecības projekti vai izglītības iniciatīvas. Aicinām pieteikt prezentācijas dažādās ar DH saistītās jomās!
Saziņai: [email protected]

07.12.2023.
LU Lībiešu institūta pētnieki Valts Ernštreits un Milda Kurpniece dodas uz Minheni

No 2023. gada 7. līdz 10. decembrim Minhenē norisinājās 29. LIPP simpozijs “Small Languages on the Big Stage”, kur "DHELI" projektu pārstāvēja arī LU Lībiešu institūta pētnieki Valts Ernštreits un Milda Kurpniece ar referātu "A balanced vocabulary without a balanced corpus: the Livonian case". Vairāk par notikumu: https://www.symp.gwi.uni-muenchen.de/ 

27.11.2023.
Stjuarta Dana tiešsaistes seminārs par metodoloģisko plurālismu

Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā iespēju apmeklēt divus prof. Stjuarta Dana (Stuart Dunn, King’s College London) tiešsaistes seminārus.

Pirmais seminārs notika 27. novembrī plkst. 14:30 un bija veltīts metodoloģiskajam plurālismam: pētījumu plānošanai un īstenošanai no sociālajām zinātnēm līdz DH.
Kā izstrādāt pētījumu projektu digitālajās humanitārajās zinātnēs (DH)? Tas ir daudz plašāks un abstraktāks jautājums nekā tas, ar ko varētu sastapties "tradicionālajās" humanitāro zinātņu nozarēs, un, protams, daudz plašāks nekā tas, ar ko varētu sastapties sociālajās zinātnēs, kur pētījumu dizaina prakse ir vairāk vai mazāk patstāvīga disciplīna. Seminārā tika aplūkotas dažas no šīm praksēm un apsvērts, kā tās var (un nevar) pārnest uz DH jomu. Kā mēs varam izmantot citu jomu pieredzi, lai piešķirtu nianses un lielāku racionalizāciju atšķirībai starp kvalitatīviem un kvantitatīviem datiem (vai pat zināšanām)? Kā sākumpunktu profesors izmantoja vecu bloga ierakstu, ko viņš rakstījis, pievēršoties šim jautājumam, un turpinājumā ilustrēja dažas iespējamās atbildes no jaunākās Routledge International Handbook of Research Methods in Digital Humanities (2020, līdzredaktors – prof. Dans).

23.11.2023.
Pētnieces Sanita Martena un Nicole Nau uzstājas Liepājas Universitātes rīkotajā konferencē "Vārds un tā pētīšanas aspekti"

2023. gada 23. un 24. novembrī Liepājas Universitātē norisinājās 28. starptautiskā zinātniskā konference " Vārds un tā pētīšanas aspekti", kurā piedalījās arī divas "DHELI" projekta pētnieces – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore Sanita Martena ar referātu "Lingvistiskā ainava valodniecībā un valodu izglītībā: Vērēmu pagasta mājvārdi" un valodniece Nicole Nau ar referātu "Valodas daudzveidība kā izaicinājums leksikogrāfijā: latgaliešu tezaurs". Vairāk par notikumu: https://vards.liepu.lv/lv

21.11.2023.
Raidieraksta “Digitālās humanitārās zinātnes” trešā epizode

Iznākusi trešā raidieraksta “Digitālās humanitārās zinātnes” epizode “Latgaliešu valoda un digitālā vide”, kurā Haralds Matulis sarunājas ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lietišķās valodniecības profesori Sanitu Martenu. Ieraksts pieejams YouTube kanālā “Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā”.

26.–27.09.2023.
#DigitalBio2023: Life Narrative and the Digital

Septembra izskaņā LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone kopā ar pētnieci Ilzi Ļaksu-Timinsku un zinātnisko asistentu Haraldu Matuli piedalījās Austrijas digitālo humanitāro zināņu un kultūras mantojuma centra organizētajā seminārā un konferencē, kas veltīta dzīves naratīviem tehnoloģiju kontekstā, sniedzot priekšlasījumu "Navigating the Methodological Complexities: Building a Diary Text Corpus" un daloties pieredzē ar LFK Autobiogrāfiju krājuma izveidošanu.

19.–22.09.2023.
Seminārs par mantojuma institūciju sadarbību ar virtuālo brīvprātīgo kopienām


LU LFMI vadošās pētnieces Sanita Reinsone, Rita Grīnvalde un vadošais programmētājs Uldis Ķirsis piedalījās Norvēģijas Kultūrvēstures muzeja (Norsk Folkemuseum) Etnoloģijas pētniecības centra organizētajā pieredzes apmaiņas seminārā par digitālās iesaistes (crowdsourcing) rīkiem, virtuālo brīvprātīgo kopienu veidošanu un sadarbību ar tām. 

12.08.2023.
Aizvadīta konference "Jaunākie valodas resursi un rīki digitālajām humanitārajām zinātnēm"

2023. gada 12. septembrī  Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts sadarbībā ar digitalhumanities.lv un DHELI projektu rīkoja ikgadējo CLARIN-LV konferenci "Jaunākie valodas resursi un rīki digitālajām humanitārajām zinātnēm", kurā ar savām zināšanām dalījās Kaspars Bērziņš (VPC), Maciej Ogrodniczuk (CLARIN ERIC), Edward Gray (DARIAH EU), Inguna Skadiņa (LU MII), Anta Trumpa un Sanda Rapa (LU LaVI), Anda Baklāne (LNB), Antra Kļavinska (RTA), Sanita Reinsone un Sandis Laime (LU LFMI), Valts Ernštreits (LU Lībiešu institūts), Baiba Saulīte un Ilze Auziņa (LU MII).
Visi konferences materiāli apkopoti šeit.

24.08.2023.
Reģistrācija konferencei "Jaunākie valodas resursi un rīki digitālajām humanitārajām zinātnēm"

Aicinām piedalīties konferencē "Jaunākie valodas resursi un rīki digitālajām humanitārajām zinātnēm", kas notiks2023. gada 12. septembrī plkst. 13.00-17.00 Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā, Raiņa bulvārī 29.
Reģistrācija dalībai konferencē: https://ej.uz/CLARINLV-registracija
Plašāk par konferences programmu:

23.06.2023.
Raidieraksta “Digitālās humanitārās zinātnes” otrā epizode

Iznākusi otrā raidieraksta “Digitālās humanitārās zinātnes” epizode “Ko darīt DH iesācējiem”, kurā Haralds Matulis sarunājas ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās pētniecības pakalpojumu vadītāju Andu Baklāni. Ieraksts pieejams YouTube kanālā “Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā”.

20.06.2023.
Līdz 10. jūlijam turpinās pieteikšanās Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skolai

No 25. līdz 28. jūlijam DHELI projekta ietvaros Rīgā notiks Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola (BSSDH2023). Rosinām pieteikties studentus un pētniekus, kurus varētu interesēt šādas tēmas:

– datu vizualizācija ar Tableau un Gephi;
– datu ieguve no interneta humanitāro zinātņu pētījumiem ar Scrapy un Beautiful Soup;
– programmēšanas pamati ar Python priekš humanitārajiem pētniekiem.
Pilna vasaras skolas programma:
http://www.digitalhumanities.lv/.../lectures-and-workshops/
Informācija par reģistrāciju (pieteikšanās termiņš līdz 10. jūlijam, taču ja būs aizpildītas visas vietas, slēgsim ātrāk): http://www.digitalhumanities.lv/bssdh/2023/about/

23.05.2023.
Digitālo humanitāro zinātņu hakatons Helsinkos #DH­H23

No 23. maija līdz 3. jūnijam Helsinkos norisinājās digitālo humanitāro zinātņu hakatons, kurā piedalījās arī LU LFMI vadītā DHELI projekta norišu koordinators Haralds Matulis. Par Helsinkos pieredzēto Haralds vēsta: "Hakatonā kopumā piedalījās ap 50 cilvēku no dažādām valstīm, kas bija sadalīti četrās pētnieciskajās grupās. Piedalījos grupā “Interactional Dynamics of Online Discussions”. Pētījuma izejas dati bija datu kopa no “incel” foruma. Pētījuma mērķis: noskaidrot, kādā veidā foruma dalībnieki komunicē, kas veido konstruktīvu un kas nekonstruktīvu diskusiju, kādas ir izpratnes par savu grupu un par ārējām grupām, kādas valodiskas struktūras tiek lietotas diskusiju mērķu sasniegšanai. Pētījuma gaitā tika aprobētas un pārbaudītas dažādas digitālo humanitāro zinātņu metodes pielietošanai uz interneta foruma datiem. Dalība hakatonā man deva iespēju pārbaudīt vairākas digitālo humanitārzinātņu metodes praksē, kā arī praktiski piedalīties datu apstrādes darbplūsmās, ko īstenoja pētnieciskās grupas locekļi – izmantojot tādas metodes kā sentimentu analīzi, topiku modelēšanu, reģistru pētniecību, korpusu lingvistiku, kā arī darbu ar lielām datu kopām." Vairāk par hakatonu:
https://www.helsinki.fi/en/digital-humanities/dhh23-hackathon/dhh23-themes

18.05.2023.
Iznākusi raidieraksta “Digitālās humanitārās zinātnes” pirmā epizode

Iznākusi pirmā raidieraksta “Digitālās humanitārās zinātnes” epizode “Runas korpusi”, kurā Haralds Matulis sarunājas ar LU Matemātikas un informātikas institūta vadošo pētnieci Ilzi Auziņu.
Ieraksts pieejams YouTube kanālā “Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā”, Spotify kanālā “Klausītava” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā skaņu ierakstu krātuvē SoundCloud.
Pirmais raidījums veltīts runas korpusu izpētei mūsdienās, tekstu un runas korpusu vēsturei, dzīvās valodas pētīšanas specifikai un mākslīgā intelekta apmācīšanai latviešu valodā. Raidieraksta vadītājs Haralds Matulis izjautā LU Matemātikas un informātikas institūta vadošo pētnieci Ilzi Auziņu par latviešu valodas runas atpazīšanas, kā arī par to kā filologi un citi humanitāri izglītoti pētnieki var iekļūt datorlingvistikas un valodu tehnoloģiju jomā.
Raidierakstā “Digitālās humanitārās zinātnes” piedāvājam sarunas ar interesantām DH jomas personībām par jaunākajiem DH pētījumiem Latvijā. Raidierakstu kopīgi organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

02.05.2023.
18. maijā notiks seminārs par runas korpusu izveidi un izmantojumu

2023. gada 18. maijā plkst. 14.00 notiks otrais seminārs digitalhumanities.lv semināru ciklā sadarbībā ar ClarinLV un DARIAH-EU. Seminārs notiks gan klātienē – LNB 5. stāvā Latviešu folkloras krātuves lasītavā, gan attālināti – Zoom platformā. Semināra "Runas korpusu izveide un to izmantojums" programma:

  • "Runas korpusu nozīme valodu tehnoloģiju izstrādē" (Ilze Auziņa, LU Matemātikas un informātikas institūts);
  • "Mūsdienu latgaliešu runas korpusa izveide mazāk lietoto valodu dokumentēšanas kontekstā" (Antra Kļavinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija);
  • "Runas datu apstrāde programmā ELAN" (Ilze Auziņa, Guna Rābante-Buša, LU Matemātikas un informātikas institūts).

Semināru cikls tiek organizēts sadarbībā ar valodas tehnoloģiju un digitālo humanitāro zinātņu Eiropas pētniecības infrastruktūrām CLARIN-EU un DARIAH-ERIC.

02.05.2023.
Dalība starptautiskā seminārā "Documentation for Education of Lesser Used Languages"
DHELI projekta dalībnieces Antra Kļavinska un Angelika Juško-Štekele 2. maijā Rēzeknē piedalās starptautiskā seminārā "Documentation for Education of Lesser Used Languages", kurā priekšlasījuma "Developing Corpus Literacy: A Perspective of Latgalian Language and Culture Studies" ietvaros interesentus iepazīstina ar latgaliešu tekstu korpusiem.

18.04.2023.
Digitālo humanitāro zinātņu seminārs Eiropas Parlamentā

26. aprīlī 14.30 Eiropas Parlamenta Zinātnes un tehnoloģiju nākotnes darba grupa (STOA) sadarbībā ar DARIAH-EU un CLARIN ERIC rīko semināru "Humanities in the Digital Age: Securing Innovation and Empowering Democracy". No Latvijas tajā piedalīsies LU Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks Normunds Grūzītis, savukārt paneli "Digital Humanities: Navigating New Frontiers in Education and Science" vadīs LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone. Seminārā uzmanība tiks vērsta uz digitālajām humanitārajām zinātnēm, to nepieciešamību un attīstību.
Pasākums tiks arī straumēts. Programma un pasākuma tiešraide meklējama: https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/events/details/humanities-in-the-digital-age-securing-i/20230412WKS05201

06.04.2023.
12. aprīlī notiks pirmais seminārs digitalhumanities.lv semināru ciklā

2023. gada 12. aprīlī notiks pirmais seminārs digitalhumanities.lv semināru ciklā sadarbībā ar ClarinLV un DARIAH-EU. Semināros uzstāsies gan Latvijas, gan ārvalstu digitālo humanitāro zinātņu pētnieki un praktiķi, iepazīstinot ar saviem pētījumiem, izstrādātajiem rīkiem un resursiem un diskutējot par metodoloģiskiem jautājumiem.
Semināri notiks gan klātienē – LNB 5. stāvā Latviešu folkloras krātuves lasītavā, gan attālināti – Zoom platformā.
Projekts veidots sadarbībā ar valodas tehnoloģiju un digitālo humanitāro zinātņu Eiropas pētniecības infrastruktūrām CLARIN-EU un DARIAH-ERIC.

04.04.2023.
Seminārs par Eiropas reģionālo valodu digitālajiem resursiem

4. aprīlī projekta “Atvērtas un FAIR principiem atbilstošas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā (DHELI)” (Nr. VPP-IZM-DH-2022/1-0002) Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darba grupa Rēzeknē rīkoja starptautisku semināru, kura mērķis bija dalīties pieredzē  par reģionālo un mazāk lietoto valodu (tostarp latgaliešu valodas)  digitālo resursu izveidi.  Daļēji klātienē, daļēji attālināti seminārā piedalījās kolēģi no Veru institūta (Igaunija), Frīzu akadēmijas (Nīderlande) un Helsinku Universitātes (Somija).  Semināra dalībnieki prezentēja savus izveidotos digitālos resursus, diskutēja par izaicinājumiem un iespējām.

02.2023. – 06.2023. 
Lekciju kurss "Ievads digitālajās humanitārajās zinātnēs"

RTU ETHZF maģistra studiju programma "Digitālā humanitārās zinātnes" jau trešo gadu piedāvā iespēju no 2023. gada februārim līdz jūnijam piedalīties kursā "Introduction to Digital Humanities", kuru pavasara semestrī pasniegs pasniedzēji no Lineja universitātes Zviedrijā.

Studēt gribētājiem vēl ir pieejamas vairākas brīvas vietas! Kursa laikā būs iespēja iegūt arī kredītpunktus. Lekcijas notiks angļu valodā 16 nedēļu garumā. Darbs būs intensīvs, bet iegūtās zināšanas to pilnībā atsvērs.

Dalībniekiem pieteikties, sūtot e-pastu uz [email protected]; uzrakstiet īsu informāciju par sevi (pētniecība, interešu joma, studiju programma); norādiet, vai būs nepieciešami kredītpunkti.

08.02.2023
DH seminārs LU LFMI

Ikmēneša seminārā "DH vēlās brokastis", kas notiek LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, viesojas Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās pētniecības attīstības projektu vadītāja un LU HZF zinātniskā grāda pretendente Anda Baklāne. Seminārā diskusijas par BSSDH 2023 vasaras skolu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunumiem digitālo resursu jomā. 

02.02.2023
Publicēta pirmā DHELI preses relīze
Ar mērķi stiprināt un attīstīt humanitārās zinātnes Latvijā šī gada sākumā tiek uzsākts jauns Valsts pētījumu programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” projekts ar nosaukumu “Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā”  jeb DHELI, ko finansē Latvijas Zinātnes padome. Projektu koordinē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts Dr. philol. Sanitas Reinsones vadībā, un tajā piedalās pārstāvji no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, LU Matemātikas un informātikas institūta, LU Latviešu valodas institūta, LU Lībiešu institūta, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Tehniskās Universitātes. Turpināt lasīt šeit

19.01.2023

Kaut arī darbs DHELI projektā rit jau kādu laiku, šodien notiek pirmā koordinējošās grupas sanāksme. Diskutējam par projekta pieteikuma vērtētāju rekomendācijām un plānojam, kā tās iestrādāt darba plānā, apspriežam darba organizēšanu un plānojam tuvākos pasākumus. Esam arī tikko saņēmuši starptautisko ekspertu izvērtējumu iepriekšējam DH VPP projektam. Tas ir ļoti pozitīvs un iedvesmojošs!

15.12.2023
DHELI projekta īstenošanas oficiālais sākums!  🎉

Informācija par projektu

Projekts “Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā” jeb DHELI tiek īstenots Valsts pētījumu programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” ietvaros.

Kontaktinformācija: [email protected]
Projekta vadītāja: Sanita Reinsone

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir veicināt digitālo humanitāro zinātņu pētniecību Latvijā, nodrošinot līdzsvarotu programmu, lai (1) atbalstītu esošo humanitārajām zinātnēm paredzēto digitālo resursu un rīku attīstību, izvairoties no nevienmērīgas attīstības un veicinot to izmantošanu pētniecībā un izglītībā; (2) novērstu DH resursu un rīku sadrumstalotību un nevajadzīgu dublēšanos, veidojot partnerības un produktīvas alianses starp iestādēm, kas apkopo līdzīgus datus; (3) nodrošināt plašāku atpazīstamību, atbalstīt atvērto zinātni un ievērot FAIR principus, kā arī veicināt humanitāro zinātņu digitālo resursu sadarbspēju un to iekļaušanu starptautiskajās pētniecības infrastruktūrās; (4) veicināt DH pētniecību un izglītību Latvijā, tostarp veicināt un stiprināt DH pētnieku kopienu Latvijā, un (5) sniegt nepieciešamās vadlīnijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku izstrādātājiem, politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, pētniekiem un citām mērķa grupām par efektīvu atbalstu digitālo humanitāro zinātņu attīstībai, attīstībai un sadarbībai.LULFMI


LUMII

LU


LULAVI

RTA

LNB

RTU