Rīgas tehniskās universitātes

E-STUDIJU TEHNOLOĢIJU UN HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

RTU E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (ETHZF) sagatavo tehniskos tulkotājus mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, inženierekonomikas un citās nozarēs, kā arī speciālistus e-studiju tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumos un mūžizglītības sistēmā.

2018./2019. mācību gadā RTU ETHZF uzņems studentus Latvijā pirmajā digitālo humanitāro zinātņu maģistrantūras programmā. Vairāk informācijas par šo programmu: https://www.rtu.lv/lv/ethzf/studijas-ethzf/magistra-akademisko-studiju-programma-digitalas-humanitaras-zinatnes


Fakultātes mājas lapa: https://www.rtu.lv/lv/ethzf 

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: +371 67089135

Adrese: Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010