Latvijas Universitātes Lībiešu institūts

2018. gada nogalē dibinātā Latvijas Universitātes Lībiešu institūta darbības centrā ir mūsdienīga un vispusīga Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – pētniecība, digitālu resursu veidošana lībiešu valodas un kultūras pētniecībai, apguvei, popularizēšanai un integrēšanai citās jomās, kā arī pētniecības rezultātu, metožu un resursu izmantošana pasaules apdraudēto valodu pētniecībā un saglabāšanā.

LU Lībiešu institūts veido un attīsta savstarpēji savienotu lībiešu valodas un kultūras datubāžu kopu, kurā šobrīd ietilpst lībiešu valodas leksikas datu bāze un morfoloģisko formu datu bāze, indeksēts lībiešu valodas korpuss, lībiešu tekstu krātuve, kā arī ģeotelpiskajai informācijai piesaistītu lībiešu vietvārdu datubāze. Kopu nākotnē iecerēts papildināt ar dažādās valstīs izvietotu lībiešu tematikai veltītu digitālo kolekciju (etnogrāfisko priekšmetu kolekcijas, folkloras kolekcijas, audioierakstu kolekcijas u.c.) datiem.

LU Lībiešu institūts aktīvi sadarbojas ar lībiešu un citām sabiedriskajām organizācijām, pašvaldībām, valsts institūcijām un uzņēmējiem. Institūta pētnieciskie partneri ir Tartu Universitāte, Upsalas Universitāte, Budapeštas Etveša Lorānda universitāte, Helsinku Universitāte, Georga Augusta Getingenes Universitāte, Tromso Universitāte, Boldera Kolorādo Universitāte.

 

Mājas lapa: http://www.livones.net/lili/

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: +371 26424566

Adrese: Kronvalda bulvāris 4, Rīga