Video bibliotēka

Šajā sadaļā tiek apkopoti video materiāli, kas attiecas uz humanitāro zinātņu jomu un projektu rezultātiem.

Padziļinātu informāciju par katru redzamo un citiem video var redzēt, apmeklējot Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā YouTube kanālu

digitalhumanities.lv semināru cikls

4. seminārs – Pētniecības dati, datu repozitoriji un datu sagatavošana publicēšanai. Jānis Daugavietis (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts)


DH Raidieraksts

Nr. 1 – Runas korpusi 
Ilze Auziņa un Haralds Matulis


Baltijas DH vasaras skola 2023

1. lekcija – Maija Kāle

Baltijas DH vasaras skola 2023

3. lekcija – Maciej Maryl


Digitālās pētniecības seriāls

1. sērija: Teksta datoranalīze un vizualizācija

digitalhumanities.lv semināru cikls

2. seminārs – Runas korpusu izveide un to izmantojums
Ilze Auziņa (LU MII), Antra Kļavinska (RTA), Guna Rābante-Buša (LU MII)


digitalhumanities.lv semināru cikls

1. seminārs – Dzejas un prozas leksikas digitālā pētniecība. zAnda Baklāne (LNB)


DH Raidieraksts

Nr. 2 – Ko darīt DH iesācējiem? Anda Baklāne un Haralds Matulis


Baltijas DH vasaras skola 2023

2. lekcija – Karl Berglund

Baltijas DH vasaras skola 2023

4. lekcija – Antti Kanner


Digitālās pētniecības seriāls

2. sērija: Periodikas digitalizācija

Digitālās pētniecības seriāls

3. sērija: Digitālās līdzdalības metodes

Digitālās pētniecības seriāls

4. sērija: Licencing - a road to open digital heritage

Demonstrāciju seminārs: humanitāro zinātņu digitālo  resursu lietojums

Demonstrāciju seminārs: digitālie resursi novadu savdabības atklāšanai, izglītībai un kultūrai

Responsible Artificial Intelligence

DHN2020 keynote speaker Virginia Dignum on 21 October, 2020

A Vaccine Against Fake News

DHN2020 keynote speaker Jan Roozenbeek on 21 October, 2020