digitalhumanities.lv

ir iniciatīva, kas apvieno Latvijas pētniecības institūcijas un pētniekus ar mērķi attīstīt digitālās humanitārās zinātnes Latvijā, popularizēt tās un sekmēt dažāda veida sadarbību Latvijā un ārpus digitālo humanitāro zinātņu kontekstā. 

Tīmekļa vietne digitalhumanities.lv darbojas kā digitālo humanitāro zinātņu informācijas punkts Latvijā. Tajā sniegta informācija par dažādām aktivitātēm, kas tiek veiktas starpinstitucionālā sadarbībā. Viens no centrālajiem digitalhumanities.lv ietvarā organizētajiem pasākumiem ir Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola (BSSDH), kurā ik gadu tie pulcēti studenti un pētnieki no Baltijas reģiona un ārpus tā, lai iepazīstinātu ar jaunākajiem sasniegumiem un noderīgām metodēm digitālo humanitāro zinātņu jomā. Tīmekļa vietnē ir pieejama arī informācija par vairākiem sadarbības projektiem DH jomā, vēstot dažādu pētniecības grupu un organizāciju darbu. Papildus tam digitalhumanities.lv tiek veidota arī digitālo resursu bibliotēka un video arhīvs, kas piedāvā bagātīgu informāciju un materiālus studentiem, pētniekiem, skolotājiem un ikvienam, kurš interesējas par tēmām, kas saistītas ar digitālajām humanitārajām zinātnēm.

Ja vēlaties ar mums sazināties, lūdzu, dodieties uz tīmekļa vietnes sadaļu "Info".

BSSDH2024