KAS IR DIGITĀLĀS HUMANITĀRĀS ZINĀTNES?

Digitālās humanitārās zinātnes (DH) ir starpdisciplinārs pētniecības un praktiskās izstrādes lauks, kura uzmanības centrā ir datormetožu pielietojums humanitāro zinātņu materiālu izpētē. Ierasti DH pētījumi tiek veikti, sadarbojoties humanitāro zinātņu un datorzinātņu pētniekiem un izstrādātājiem. DH aizsākumi meklējami 1940. gadu pašās beigās, bet jo sevišķi spēji šī joma attīstījusies pēdējā desmitgadē. 


DIGITĀLĀS HUMANITĀRĀS ZINĀTNES LATVIJĀ

Skaitļošanas metodes humanitāro zinātņu materiālu apstrādē un analīzē Latvijā ir pazīstamas jau vairākas desmitgades. Visintensīvākā pētniecība, resursu un rīku izstrāde norisējusi valodniecības nozarē, kur nostabilizējusies atsevišķa apakšnozare  datorlingvistika. Spēcīgākās šīs jomas pētnieku grupas darbojas LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā un tehnoloģiju uzņēmumā Tilde. Par lielāko humanitāro zinātņu pētniekiem noderīgo resursu veidotāju tapusi Latvijas Nacionālā bibliotēka, kuras turpmākais mērķis ir analītisku rīku izstrāde un DH pakalpojumu nodrošināšana pētniekiem. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts līdztekus digitālo kultūras platformu un brīvpieejas resursu publicēšanai sekmīgi aizsācis sabiedrības virtuālās līdzdalības (crowdsourcing) rīku izstrādi un kampaņu organizēšanu humanitāro zinātņu materiālu popularizēšanai, digitalizēšanai un radīšanai.

Līdz šim nevienā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm nav izveidota atsevišķa studiju programma vai būtiska tās daļa, kas piedāvātu pilnvērtīgu digitālo humanitāro zinātņu apguvi. Fragmentāra DH apguve ir pieejama kā atsevišķi un skaitliski nedaudzi kursi dažās humanitāro un sociālo zinātņu programmās. Digitālo humanitāro zinātņu apguvi maģistra līmenī piedāvā RTU E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte.


DIGITALHUMANITIES.LV IR INICIATĪVA, KAS APVIENO LATVIJAS PĒTNIECĪBAS INSTITŪCIJAS AR MĒRĶI POPULARIZĒT DIGITĀLĀS HUMANITĀRĀS ZINĀTNES, ATTĪSTĪT ŠO PĒTNIECĪBAS VIRZIENU  UN SEKMĒT SADARBĪBU LATVIJĀ UN ĀRPUS TĀS