Latvijas Nacionālā bibliotēka

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un tā ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. LNB vairāk nekā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi ― retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centra kolekcijas, māksla un mūzika, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, kartes. Bibliotēkas darbības galvenais akcents ir atbalsts augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, aktivitātes un literatūra bērnu lasīt veicināšanai. LNB jau vairākus gadus īsteno vērienīgu krājuma digitalizācijas programmu, kuras rezultātā ir izveidota un tiek papildināta Latvijas nacionālā digitālā bibliotēka (https://lndb.lv/).

Mājas lapa: http://www.lnb.lv/

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: 67806100

Adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga