DIGITALHUMANITIES.LV ir iniciatīva, kas tiek īstenota, sadarbojoties Latvijas pētniecības institūcijām, ar mērķi veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā, informēt par pētījumiem un iniciatīvām, kā arī sekmēt sadarbību Latvijas un starptautiskā mērogā.

Šobrīd digitalhumanities.lv veido:


KONTAKTI 

digitalhumanities.lv koordinēšana: 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (Sanita Reinsone, [email protected])
Ziņas, atjauninājumi sūtāmi [email protected]
Baltijas DH vasaras skolas informācija: Ilze Ļaksa-Timinska, [email protected]

Latvijas Nacionālā bibliotēka (Anda Baklāne, [email protected])

LU Matemātikas un informātikas institūts (Kristīne Pokratniece)


Digitalhumanities.lv sociālajos tīklos

digitalhumanities.lv grupa Facebook 
Twitter
YouTube