Video bibliotēka

Šajā sadaļā tiek apkopoti video materiāli, kas attiecas uz humanitāro zinātņu jomu un projektu rezultātiem.

Padziļinātu informāciju par katru redzamo un citiem video var redzēt, apmeklējot Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā YouTube kanālu

Digitālās pētniecības seriāla

1. sērija: Teksta datoranalīze un vizualizācija

Digitālās pētniecības seriāla

2. sērija: Periodikas digitalizācija

Demonstrāciju seminārs: humanitāro zinātņu digitālo  resursu lietojums

Demonstrāciju seminārs: digitālie resursi novadu savdabības atklāšanai, izglītībai un kultūrai 

..

..

..

..

..

..

..

..